Stichting KunstGein beweegt!

Op 15 augustus 2011 tekende het bestuur de oprichtingsakte van Stichting KunstGein: Nieuwegein is een organisatie op cultureel gebied rijker.

KunstGein organiseert o.a. exposities, atelierroute, workshops, voordrachten en lezingen.

Doelen

• Mensen kennis laten maken met kunst en cultuur, (beeldende) kunstvormen en specifiek de (amateur) schilderkunst.

• Enthousiasme voor allerlei kunstvormen op hen overbrengen.

• KunstGein zoekt altijd de samenwerking met en tussen verschillende kunstvormen wat leidt tot een meerwaarde binnen het culturele aanbod van Nieuwegein.

• Vaardigheden van (amateur)kunstenaars verder helpen ontwikkelen.

• (amateur)Kunstenaars - jongeren en volwassenen - een podium bieden.

 


Winnaar Nieuwegein Award Kunst & Cultuur 2014

Zaterdag 7 februari 2015 is aan KunstGein tijdens een feestelijke bijeenkomst in het bomvolle NBC de Nieuwegein Award Kunst & Cultuur 2014 uitgereikt.
Wij zijn daar erg trots op en zien dit als een erkenning van alle activiteiten die wij gezamenlijk de afgelopen jaren hebben georganiseerd.
Dank aan iedereen die ons heeft genomineerd en hen die uiteindelijk voor ons hebben gekozen. En een speciaal woord van dank aan onze trouwe achterban en al die anderen die KunstGein een warm hart toedragen!
Bekijk de foto's


Bankrekening nr NL16 RABO 0177 8977 67

KvK nr 53377850